İletişim

Arş. Gör. Mehmet Cabir Akkoyunlu
Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Kampüsü
Makine Fakültesi , Endüstri Mühendisliği Bölümü
V-207
34349 Yıldız / İstanbul

Tel: +90 (212) 383 2749 - 2749 / - 2749

http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/mcabir